پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تعدد جرائم و آثار آن در مجازات از دیدگاه فقه و حقوقصدرا.. محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ تیر ۱۳۸۳
۲حق بازپروری بزهکاران در فقه و حقوق ایرانابوالفضل راجیکارشناسی ارشداستاد مشاورسالن اجتماعات دانشگاه شهیدمطهری (ره)۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹