پایان‌نامه‌ها

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۲۱الزام حکومتی پوشش در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایرانآمنه ایمانی‌پورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۱ آبان ۱۳۹۲
۲۲بررسی فقهی نهادهای حمایت از زنان بی‌سرپرست و بد سرپرستسمیه تاجیککارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ آذر ۱۳۹۲
۲۳بررسی فقهی حقوقی شروط عدمی در نکاحعطیه لاله رنگکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۴ دی ۱۳۹۲
۲۴مبانی و احکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (یهودیت، مسیحیت و زرتشت) در فقه اسلامیفرزانه کرمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۳۹۳
۲۵مراتب حکم از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر آنعلی‌اکبر زال‌پورکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ آبان ۱۳۹۳
۲۶نجاست یا طهارت اسپرم و معامله مترتب بر آن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعهجواد پوررضاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ دی ۱۳۹۳
۲۷تولی و تبری با رویکرد ویژه به فقه حکومتیملیحه خداشاهیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۴
۲۸بررسی فقهی و حقوقی تفسیر متون به نفع متهماحمد زهرویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۸ مهر ۱۳۹۴
۲۹حقوق جنین و کودک عقب‌مانده ذهنی و جسمی از منظر فقه و حقوق موضوعهالهام حاتمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۰ آبان ۱۳۹۴
۳۰تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آنطاهره محمدعلی میرزاییکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۲ آبان ۱۳۹۴
۳۱آثار و احکام عجز از پرداخت دین از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مصرزینب سلیمانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ آبان ۱۳۹۴
۳۲مبانی خیارات در حقوق ایران و مصرسمیه مولویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ آذر ۱۳۹۴
۳۳تأثیر قرابت در مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایرانمجتبی سرگزی‌پورکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ آذر ۱۳۹۴
۳۴تحلیل فقهی- کیفرشناختی سلب آزادی در تعهدات مالی در حقوق ایران و مصرمحمد خانیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ اسفند ۱۳۹۴
۳۵مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری افشای اسرارمحمد توبیانی چقادریکارشناسیاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ خرداد ۱۳۹۵
۳۶مطالعه تطبیقی حیل شرعیه در فقه امامیه و مذهب حنفیهدکتر محمد زارعیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۳ مرداد ۱۳۹۵
۳۷حدود اختیارات زوجه در تصرف بر جسم خویش در فقه امامیه و حقوق ایرانمهسا رحمانیان کوشککیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۵
۳۸مسئولیت کادر درمانی از منظر فقه و حقوق ایرانسید محمدعلی صدرطباطباییکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۸ دی ۱۳۹۵
۳۹مسئولیت مدنی مطبوعاتی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصرسید مهدی علویدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۸ دی ۱۳۹۵
۴۰انحلال و فسخ عقود مستمر در فقه امامیه، حقوق ایران و مصرمهدیه لطیف‌زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶