پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نقش ظلم در استنباط فقهیمهدی محمدیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ خرداد ۱۳۹۶
۲قاعده ملازمه بین نماء و درک در فقه اسلامی و کاربرد آن در حقوق ایرانمحمد راستیان چراغکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
۳بررسی فقهی حقوقی حق استرداد یا تعویض کالای سالم خریداری شده به مصرف‌کننده در ایرانصاحبه خلاشکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ مهر ۱۳۹۴
۴مبانی اعتبار مالیت اوصاف، هیئات و منافع در فقه و حقوق موضوعهسید حسن داودالموسویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۵شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه و حقوق ایران ‌سجاد رزاقیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مهر ۱۳۹۶
۶تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المرادامیر بارانی بیرانوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ آبان ۱۳۹۶
۷بررسی فقهی حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبری و آثار آناسماء حسین‌زاده سرشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۸مبانی و ماهیت اباحه تصرف در فقه امامیه و حقوقالله‌رحم درخشندهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۹اصول سیاست جنایی تقنینی از دیدگاه قرآنعرفانه ملکیان دماوندیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۰شناسایی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل و آثار ناشی از آن در فقه و حقوق ایرانمعصومه شهریاریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ شهریور ۱۴۰۰