مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱عدم مخالفت با کتاب و سنت ضامن صحت شرط و نفوذ آن در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۷
۲الزام‌های فقهی در مولدهای فرهنگیداود حسن پورقانون یار، شماره ۱۵پاییز ۱۳۹۹
۳متعّلق خمس از ارباح مکاسب تا مطلق فائدهداود حسن پورپژوهش دینیپاییز و زمستان ۱۳۹۵
۴نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینتابستان ۱۳۹۶
۵بررسی فقهی ساخت مجسمه و ربات با رویکردی به نظر امام خمینی(س)داود حسن پورپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۹۸
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.