پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تصحیح، تحقیق و مقدمه فصل توحید از کتاب جامع الاصول فی شرح الفصول اثر خضر بن محمد حبله رودیسید مهدی رضوانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۲تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش الهیات حاشیه شرح اشارات نصیرالدین حلّیحبیبه مولاپناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۳نسبت سنجی تدبیر الهی و افعال انسان در قرآن و روایات و فلسفه‌ی ملاصدراحسین تیموریانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ مهر ۱۳۹۹
۴نگاه ابن باجه به هویت فردی و اجتماعی انسانمجتبی عبیریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۸
۵بررسی تطبیقی غایت فعل انسان از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرامریم‌سادات زیارتیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مهر ۱۳۹۸
۶تصحیح، تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن حسن بن هبه الله بن کمونهمنیره سادات ابوالمعالی حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ اسفند ۱۳۹۷
۷تصحیح، تحقیق و مقدمه بر رساله آداب البحث سمرقندی و شرح حمیدالدین چاچیفاطمه دانشور صائینکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۸تصحیح، تحقیق و مقدمه شرح الهدایه الاثیریه ملازاده هرویفرزانه سادات طباطبایی زاهدکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۹بررسی دایره مدرکات واهمه و نحوه حصول آن‌ها برای نفس از نظر ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدراسارا ایزدی داناکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۱۰تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المرادامیر بارانی بیرانوندکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ آبان ۱۳۹۶
۱۱آگاهی و جهان در فلسفه ابن‌سینا و هگلمیلاد نوری یالقوزآغاجیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ شهریور ۱۳۹۶
۱۲تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش استدلال از کتاب شرح القسطاس شمس‌الدین سمرقندیسید محمد حسینی دولت‌آبادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ بهمن ۱۳۹۴
۱۳متافیزیک منطق موجهات از منظر ابن‌سیناملیحه احسانی نیکدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ آذر ۱۳۹۴
۱۴تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش قضایا از کتاب شرح القسطاس شمس‌الدین سمرقندیفاطمه شمسی گوشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ آبان ۱۳۹۴
۱۵تصحیح، تحقیق و مقدمه کتاب الالهیات بالمعنی الاخص الحکمه المتعالیه ملای شمسای گیلانیسیده فاطمه مبلغکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴