پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تصحیح، تحقیق و مقدمه کتاب الالهیات بالمعنی الاخص الحکمه المتعالیه ملای شمسای گیلانیسیده فاطمه مبلغکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش قضایا از کتاب شرح القسطاس شمس‌الدین سمرقندیفاطمه شمسی گوشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ آبان ۱۳۹۴
۳متافیزیک منطق موجهات از منظر ابن‌سیناملیحه احسانی نیکدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ آذر ۱۳۹۴
۴تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش استدلال از کتاب شرح القسطاس شمس‌الدین سمرقندیسید محمد حسینی دولت‌آبادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ بهمن ۱۳۹۴
۵آگاهی و جهان در فلسفه ابن‌سینا و هگلمیلاد نوری یالقوزآغاجیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ شهریور ۱۳۹۶
۶تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المرادامیر بارانی بیرانوندکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ آبان ۱۳۹۶
۷بررسی دایره مدرکات واهمه و نحوه حصول آن‌ها برای نفس از نظر ابن‌سینا، شیخ اشراق و ملاصدراسارا ایزدی داناکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۸تصحیح، تحقیق و مقدمه بر رساله آداب البحث سمرقندی و شرح حمیدالدین چاچیفاطمه دانشور صائینکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۹تصحیح، تحقیق و مقدمه شرح الهدایه الاثیریه ملازاده هرویفرزانه سادات طباطبایی زاهدکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۰تصحیح، تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن حسن بن هبه الله بن کمونهمنیره سادات ابوالمعالی حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ اسفند ۱۳۹۷
۱۱بررسی تطبیقی غایت فعل انسان از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرامریم‌سادات زیارتیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مهر ۱۳۹۸
۱۲نگاه ابن باجه به هویت فردی و اجتماعی انسانمجتبی عبیریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۸
۱۳تصحیح، تحقیق و مقدمه فصل توحید از کتاب جامع الاصول فی شرح الفصول اثر خضر بن محمد حبله رودیسید مهدی رضوانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۱۴تصحیح، تحقیق و مقدمه بخش الهیات حاشیه شرح اشارات نصیرالدین حلّیحبیبه مولاپناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰