پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱کاربرد قاعده الخراج بالضمان در ابواب فقهی مذاهب اسلامی و حقوق موضوعهحمید کاظمی خادمکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۲نقد و بررسی جمع میان حکم ظاهری و واقعی در آراء اصولی میرزای نائینی، محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی و آثار فقهی آنحسین سلطانی فردکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۳مبانی و گستره ولایت در تصرف ولی فقیه در اموال عمومی در فقه و حقوق موضوعهسید امیر رجایی رامشهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۴۰۰
۴مبانی فقهی و حقوقی تنصیف اموال زوج با رویکرد به تزاید اموال زوجه در زمان زوجیتسعیده لطیف زادهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)/ واحد خواهران مشهد۲۳ شهریور ۱۴۰۰
۵فروش عین مرهونه از دیدگاه مذاهب خمسه با تأکید بر نظریه آیت‌الله سیستانیمحسن فروغیانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ مرداد ۱۴۰۰
۶بررسی مبانی فقهی ماده ۳۱۳ قانون مدنیرسول رحیمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ بهمن ۱۳۹۹
۷بررسی سندی و دلالی روایات مربوط به حیل ربا با تاکید بر آراء امام خمینیمجتبی کریم پورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ بهمن ۱۳۹۹
۸واکاوی آثار ارتداد بر روابط غیر مالی زوجین در فقه مقارن و حقوق مدنیسید حسین هاشمی زهانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)/ واحد برادران مشهد۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۹ملاکات احکام و نقش آن در تغییر مجازاتپوریا رئیسی نافچیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۰تطبیق ماده ۹۵۹ قانون مدنی بر معیارهای تحریم حلالحسین سلیمانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۱حجیت و اعتبار غلبه در اصول فقهی و حقوقی مرتبت بر آنرضا حیدری تشنیزیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۲ماهیت مثمن در قراردادهای مستحدثه در فقه و حقوق ایرانسید سعید حسینی یکتاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ دی ۱۳۹۸
۱۳نسبت رشد با بلوغ و آثار آن از دیدگاه مذاهب خمسهحمیده مفیدی‌فرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ مهر ۱۳۹۸
۱۴غرر نسبت به مدت از دیدگاه عرف و شرعسید محمد سیدآقاییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۵بررسی اصل برائت با رویکرد نظارت استصوابی شورای نگهبانمرتضی بهرامی خوشکارکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۶بررسی حجیت اصل عدم تذکیه در گوشت‌های مشکوک‌الذبح و ذبح با روش‌های نوین با رویکردی به مذاهب اهل سنتمهدیه مهربان خوشگوکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۱ اسفند ۱۳۹۷
۱۷تبیین قاعده فقهی «کل شئ لا یعلم الا من قبل مدعیه یسمع قوله فیه» و کاربرد آن در حقوق ایرانسید امید موسوی ایرائیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۸مؤلفه‌های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکامحمدهادی رستمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۹مبانی فقهی و حقوقی کاهش جنین در بارداری‌های چند قلوییعالمه طالعیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ آذر ۱۳۹۷
۲۰امکان سنجی مسئولیت کیفری ناشی از سیستم‌های هوش مصنوعی در فقه و حقوقهانیه آقاشاهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۳ آذر ۱۳۹۷