پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ضمانت اجرای نقض تعهدات ارزی ‌سمیه زارعکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۳ آذر ۱۳۹۵
۲بررسی فقهی و حقوقی اوراق منفعتاعظم لشگری یونسیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ شهریور ۱۳۹۴