مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین‌های حقوقی معاصرابوذر اسماعیلی - سید ابوالقاسم نقیبیدانش حقوق مدنی - شماره ۱۷بهار و تابستان ۱۳۹۹
۲بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوقاحمدرضا حسن خانی - سید ابوالقاسم نقیبی - سید محمد صدری - احمد باقریپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۶۵پاییز ۱۴۰۰
۳مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی (ره)اصغر عربیان - سید ابوالقاسم نقیبی - حسین صمدیارپژوهشنامه متین - شماره ۸۹زمستان ۱۳۹۹
۴مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایراناکرم محمدی ارانی - سید ابوالقاسم نقیبی - افتخار دانش پورپژوهش‌های فقهی - شماره ۴زمستان ۱۴۰۰
۵کاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقهالهام معزی نجف‌آبادی - سید ابوالقاسم نقیبیفقه و اصول - شماره ۱۱۹زمستان ۱۳۹۸
۶نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)بهنام قنبرپور - سید ابوالقاسم نقیبیفقه و مبانی حقوق اسلامی - دوره ۴۸، شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۴
۷بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاحبهنام قنبرپور - سید ابوالقاسم نقیبیپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۳۳پاییز ۱۳۹۲
۸تحلیل معنایی «أسند عنه» و امکان‌سنجی دلالت آن بر اعتبار راویجواد سلطانی فرد - سید ابوالقاسم نقیبی - مرتضی چیت‌سازیان - سید محمدصادق موسویمطالعات قرآن و حدیث - شماره ۲۶بهار و تابستان ۱۳۹۹
۹نقش اخلاق در تعیین مهریه‌های سنگین و ایجاد حق حبس، با استناد به آرای قضاییحسین خیرخواه - سید ابوالقاسم نقیبی - سید محمدصادق موسویاخلاق زیستی - ویژه‌نامه حقوق شهروندی۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۰بررسی مبانی فکری و آراء امام خمینی (ره) درباره قاعده ملازمه و کاربرد دلیل عقلحسین صمدیار - اصغر عربیان - سید ابوالقاسم نقیبیفقه و مبانی حقوق اسلامی - شماره ۳۱تابستان ۱۳۹۸
۱۱ملاک ناصب انگاری، احکام و آثار مترتب بر نصب در فقه امامیهرحمت تولایی - سید ابوالقاسم نقیبیفقه و اصول - شماره ۱۰۸تابستان ۱۳۹۶
۱۲نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیهزهره کاظمی - طوبی شاکری گلپایگانی - سید ابوالقاسم نقیبیفقه و مبانی حقوق اسلامی - دوره ۴۷، شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۳
۱۳قاعده گزینی؛ در فقه عبادیسید ابوالقاسم نقیبیآموزه‌های فقه عبادی - شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۹
۱۴بررسی قاعده‌ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانوادهسید ابوالقاسم نقیبیدیدگاه‌های حقوق قضائی - شماره ۶۶تابستان ۱۳۹۳
۱۵تعهد به اجرای عدالت بین همسران؛ التزام حقوقی یا اخلاقیسید ابوالقاسم نقیبیخانواده پژوهی - ویژه‌نامه ۴/۱بهار ۱۳۸۷
۱۶قاعده الزام و کاربرد آن در زمینه حقوق خانواده در مناسبات پیروان مذاهبسید ابوالقاسم نقیبیخانواده پژوهی - شماره ۱تابستان ۱۳۸۴
۱۷مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعیسید ابوالقاسم نقیبیپژوهش‌های فقهی - شماره ۲تابستان ۱۳۹۶
۱۸نظریة جبران مالی خسارت معنوی در حقوق اسلامیسید ابوالقاسم نقیبیفقه و اصول - دوره ۳۹، شماره ۳پاییز ۱۳۸۶
۱۹مطالعه‌ی تطبیقی مسئولیت‌های ناشی از تجاوز به جنبه‌ی معنوی حقوق مالکیت‌های ادبی و هنریسید ابوالقاسم نقیبیرهنمون، شماره ۱زمستان ۱۳۸۱
۲۰مکتب، آثار و آرای فقهی فیض کاشانیسید ابوالقاسم نقیبیرهنمون، شماره ۲۳ و ۲۴تابستان و پاییز ۱۳۸۷
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.