مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادارسید ابوالقاسم نقیبی - میثم عباسی لاهرودیآراء - دوره ۳، شماره ۴زمستان ۱۳۹۹
۲قاعده گزینی؛ در فقه عبادیسید ابوالقاسم نقیبیآموزه‌های فقه عبادی - شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۹
۳نسبت و رابطه دانش فقه و علم حقوق در نظام حقوقی ایرانسید ابوالقاسم نقیبیآموزه‌های فقه مدنی - دوره ۲، شماره ۲بهار و تابستان ۱۳۸۸
۴جایگاه استقراء در استنباط حکم شرعی و قاعدۀ حقوقیسید ابوالقاسم نقیبیآموزه‌های فقه مدنی - شماره ۱۲پاییز و زمستان ۱۳۹۴
۵نظریۀ واقعۀ حقوقی بودن ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق ایرانسید ابوالقاسم نقیبی - الهام مغزی نجف‌آبادیآموزه‌های فقه مدنی - شماره ۱۶بهار و تابستان ۱۳۹۸
۶بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصرسید ابوالقاسم نقیبی - رسول مخصوصیآموزه‌های فقه مدنی - شماره ۱۶پاییز و زمستان ۱۳۹۶
۷واکاوی موضوع‌ شناسی و مستندات حکم‌ شناسی جراحی زیباییسید ابوالقاسم نقیبی - میثم کلهرنیا گلکار - سید محمدعلی صدر طباطباییاخلاق زیستی - شماره ۱۶تابستان ۱۳۹۴
۸جایگاه توالد و تناسل در حقوق و اخلاق اسلامیسید ابوالقاسم نقیبی - سید محمدعلی صدر طباطباییاخلاق زیستی - شماره ۱۷پاییز ۱۳۹۴
۹نقش اخلاق در تعیین مهریه‌های سنگین و ایجاد حق حبس، با استناد به آرای قضاییحسین خیرخواه - سید ابوالقاسم نقیبی - سید محمدصادق موسویاخلاق زیستی - ویژه‌نامه حقوق شهروندی۱۳۹۷-۰۸-۱۱
۱۰نظریه اعتباری بودن احکام شرعی با رویکردی به نظریه امام خمینی (ره)سید ابوالقاسم نقیبیپژوهشنامه متین - شماره ۳۶پاییز ۱۳۸۶
۱۱قاعده حسبه از منظر امام خمینی (ره)سید ابوالقاسم نقیبیپژوهشنامه متین - شماره ۴۳تابستان ۱۳۸۸
۱۲مطالعه تطبیقی نظریه خلافت راشده سنهوری با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام خمینی (ره)سید ابوالقاسم نقیبیپژوهشنامه متین - شماره ۵۵تابستان ۱۳۹۱
۱۳چهار دیدگاه مبنایی در ماهیت شناسی اعمال نیابتی از منظر امام خمینیسید ابوالقاسم نقیبی - مجیدرضا شیخی نصرآبادیپژوهشنامه متین - شماره ۶۲بهار ۱۳۹۳
۱۴بررسی ماهیت حکم شرعی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)سید ابوالقاسم نقیبی - وحید عباسیپژوهشنامه متین - شماره ۸۱زمستان ۱۳۹۷
۱۵مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی (ره)اصغر عربیان - سید ابوالقاسم نقیبی - حسین صمدیارپژوهشنامه متین - شماره ۸۹زمستان ۱۳۹۹
۱۶تأثیر زمان و مکان در تطور آراء فقیهانسید ابوالقاسم نقیبی - حسین جلیل زادهپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۲۷بهار ۱۳۹۱
۱۷بررسی مشروعیت شرط عدم تمکین در عقد نکاحبهنام قنبرپور - سید ابوالقاسم نقیبیپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۳۳پاییز ۱۳۹۲
۱۸شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاحسید ابوالقاسم نقیبی - زهره حاجیان فروشانیپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۵۲تابستان ۱۳۹۷
۱۹مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آنناهید دهقان عفیفی - احمد باقری - سید ابوالقاسم نقیبیپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۵۶تابستان ۱۳۹۸
۲۰بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوقاحمدرضا حسن خانی - سید ابوالقاسم نقیبی - سید محمد صدری - احمد باقریپژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی - شماره ۶۵پاییز ۱۴۰۰
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.