پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نکاح معاطاتی در مذاهب خمسه اسلامیمصطفی شاکری گرکانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ مهر ۱۳۹۷
۲ضمان ما لم یجب در مذاهب خمسه و حقوق ایرانعارف میرزا زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ خرداد ۱۳۹۷
۳معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایرانمیثم عباسی لاهرودیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۳ اسفند ۱۳۹۹
۴حق بازپروری بزهکاران در فقه و حقوق ایرانابوالفضل راجیکارشناسی ارشداستاد راهنماسالن اجتماعات دانشگاه شهیدمطهری (ره)۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹