مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱معناشناسی الهیات عملی بر مبنای متافیزیک عمل در اندیشه علامه طباطبائیمهدی ساعتچیپژوهشنامه فلسفۀ دین (نامۀ حکمت)1401
۲تبیین و بررسی برهان علامه طباطبایی در ارجاع نظریه «تشکیک در وجود» به نظریه «وحدت شخصی وجود»مهدی ساعتچی، حسین کلباسی اشتریخردنامه صدرا1393
۳معنای «نفی صفات» در آموزه‌های شیعی از دیدگاه سیداحمد کربلایی و سیدمحمدحسین طباطبائی‌مهدی ساعتچی، محمد سعیدی‌مهرمعرفت کلامی1396
۴سلطۀ الهی و حقایق ضروری، نقد برایان لفتو بر نظریات الوهیمهدی ساعتچی، محمد سعیدی‌مهر، رسول رسولی‌پورجستارهای فلسفۀ دین، شماره ۲۰1399
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.