مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تبیین و بررسی برهان علامه طباطبایی در ارجاع نظریه «تشکیک در وجود» به نظریه «وحدت شخصی وجود»مهدی ساعتچی، حسین کلباسی اشتریخردنامه صدرا1393
۲معنای «نفی صفات» در آموزه‌های شیعی از دیدگاه سیداحمد کربلایی و سیدمحمدحسین طباطبائی‌مهدی ساعتچی، محمد سعیدی‌مهرمعرفت کلامی1396
۳سلطۀ الهی و حقایق ضروری، نقد برایان لفتو بر نظریات الوهیمهدی ساعتچی، محمد سعیدی‌مهر، رسول رسولی‌پورجستارهای فلسفۀ دین، شماره ۲۰1399
۴معناشناسی الهیات عملی بر مبنای متافیزیک عمل در اندیشه علامه طباطبائیمهدی ساعتچیپژوهشنامه فلسفۀ دین (نامۀ حکمت)1401
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.