پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نقش هستی‌شناختی اعمال شرعی و اخلاقی در زندگی پس از مرگ از دیدگاه علامۀ طباطبائیزهرا کوهسارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری۳۰ مهر ۱۴۰۱
۲آراء کلامی عمادالدین طبری با تکیه بر مسألۀ امامتمژده صادقی قهرودیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۳۰ بهمن ۱۴۰۰
۳تصحیح تحقیق و مقدمه رساله العلم و العمل سعد بن منصور بن کمونهمنیره سادات ابوالمعالی حسینیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری۲۷ اسفند ۱۳۹۷