مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روی دیگر سکه/ انتقادات وارده به رشد پس از سانحهاکرم صفیریسپیده داناییمهر و آبان ۱۳۹۶
۲ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقهاکرم صفیری - زهرا سادات میر هاشمیفقه و حقوق خصوصی، شماره ۳بهار و تابستان ۱۳۹۸
۳نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایراناکرم صفیری - فاطمه طاهرخانیمجله حقوقی دادگستریزمستان ۱۳۸۸
۴مبانی «اصل بی‌قیدوشرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایراناکرم صفیری - فرزانه کریمیفقه و حقوق خصوصی، شماره ۵بهار و تابستان ۱۳۹۹
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.