مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱آسیب شناسی عرفان کاذب با نظر به دافعه عرفان علویمطهره بصراوی - محمدحسن یعقوبیانکنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)۱۳۹۸-۱۰-۲۶
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.