مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱«انسانیت به روح است نه به جسم»عطیه زندیههمایش ملی مناسب سازی محیط شهری۱۳۸۵-۰۴-۱۰
۲«تفکیک و تباین علم و دین»عطیه زندیهمبانی فلسفی علوم انسانی۱۳۸۹-۱۰-۱۵
۳«تاثیر عشق متعالی در اخلاق متعالی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۰-۰۳-۰۱
۴«پیوند نظر و عمل در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیههمایش امام خمینی و تربیت اسلامی۱۳۹۰-۰۳-۲۰
۵«انسان شناسی فلسفی و صلح»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۳-۰۳-۰۱
۶«رابطه نظم تکوینی و تشریعی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۴-۰۳-۰۱
۷«جامعیت و عدم جامعیت معرفت انسان و تاثیر آن بر نگرش فلسفی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۵-۰۳-۰۱
۸«فضای مجازی، ایجاد خیال منفصل انسانی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۶-۰۳-۰۱
۹«همسویی قران و عرفان در عبادت معرفت اندیشانه و معرفت عبادت گونه»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۷-۰۳-۰۱
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.