مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱«تفکیک و تباین علم و دین»عطیه زندیهمبانی فلسفی علوم انسانی۱۳۸۹-۱۰-۱۵
۲«پیوند نظر و عمل در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیههمایش امام خمینی و تربیت اسلامی۱۳۹۰-۰۳-۲۰
۳«تاثیر عشق متعالی در اخلاق متعالی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۰-۰۳-۰۱
۴«انسان شناسی فلسفی و صلح»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۳-۰۳-۰۱
۵«رابطه نظم تکوینی و تشریعی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۴-۰۳-۰۱
۶«جامعیت و عدم جامعیت معرفت انسان و تاثیر آن بر نگرش فلسفی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۵-۰۳-۰۱
۷«فضای مجازی، ایجاد خیال منفصل انسانی»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۶-۰۳-۰۱
۸«همسویی قران و عرفان در عبادت معرفت اندیشانه و معرفت عبادت گونه»عطیه زندیههمایش ملی ملاصدرا۱۳۹۷-۰۳-۰۱
۹«انسانیت به روح است نه به جسم»عطیه زندیههمایش ملی مناسب سازی محیط شهری۱۳۸۵-۰۴-۱۰
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.