مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱«آیا فلسفه پایان یافته است؟»عطیه زندیه و سعیده کوکبنامه فرهنگزمستان 1383
۲«از جسمانیت تا روحانیت: مقایسه آرای ملاصدرا و امام خمینی در حدوث نفس»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۹
۳«اصل پراگماتیکی: عالی‌ترین مرحله وضوح در پراگماتیسم پیرس»عطیه زندیهمجله فلسفهپاییز و زمستان ۱۳۹۷
۴«تجرد و فوق تجرد (نفس ناطقه از منظر امام خمینی و ملاصدرا)»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۶
۵«چرخه های تولید حیوان کارگر: ظهورخواست خواست»عطیه زندیهنامه فرهنگزمستان 1381
۶«خدا، نیاز، انسان»عطیه زندیهروزنامه ایران۱۳۷۸-۰۲-۰۴
۷«شاخه فریزر و ملاحظات ویتگنشتاین بر آن»عطیه زندیهحکمت و فلسفهزمستان ۱۳۸۶
۸«شیوه دیالکتیکی سقراط در مواجهه با تعریف دینداری و تأثیر آن بر تثبیت عقیده پیرس»عطیه زندیه و سعیده کوکبمجله فلسفهبهار و تابستان ۱۳۹۶
۹«صادر نخستین از دیدگاه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۸۸
۱۰«فلسفه عقل الهام یافته»عطیه زندیهپژوهشنامه متینزمستان ۱۳۸۱
۱۱«فلسفه و آینده»عطیه زندیهکتاب ماهاسفند 1386
۱۲«مربیان باطنی و خارجی سعادت انسان در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینبهار ۱۳۹۱
۱۳«مواضع سکوت در آرای ویتگنشتاین در مقایسه با فرهنگ اسلامی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۵
۱۴«نظریه حقیقت افلاطون»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۸۴
۱۵«نقدی بر کتاب ویتگنشتاین و غایت فلسفه: نه نظریه و نه درمان»عطیه زندیهپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانیمهر ۱۳۹۷
۱۶«وجود متعالی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز و زمستان ۱۳۸۴
۱۷«وجوه عقل و کارکردهای نظری و عملی آن در اندیشه امام خمینی»عطیه زندیهپژوهشنامه متینپاییز ۱۳۹۲
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.