ظرفیت‌های اصول و قواعد فقهی در سازماندهی حقوق شهروندی

نویسندگانمرتضی چیت‌سازیان - ابوالفضل روزبهانی
همایشهمایش منطقه‌ای پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی و علوم اسلامی
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۸-۱۱-۳۰
محل برگزاری همایشمرکز بین‌المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه علوم قرآن و حدیث شهرری
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسان‌ها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلقت انسان‌ها و بیهوده نبودن زندگی انسان است. فقه شیعه نیز با اتکا به دو منبع بزرگ یعنی قرآن و سنت در قالب تعالیم شرعی و اعتقادی و اصول فقهی به پیروانش این حقوق را جاری می‌سازد. اصول و قاعده‌هایی همچون قاعده اتلاف، ید، لاضرر، غرور، صحت، احترام به مال مردم و ... از جمله مواردی هستند که کارایی فقه شیعه را در جهت تحصیل حقوق شهروندی نشان می‌دهند.

کلید واژه ها: حقوق شهروندی ، حقوق اجتماعی ، فقه ، قاعده لاضرر ، قاعده غرور ، قاعده صحت.