معصومه اسماعیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۸۱فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۲فلسفه تطبیقیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۱