تماس با ما

  • نشانی:

    تهران- میدان بهارستان- خیابان شهید مصطفی خمینی- مسجد، مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری(ره) (سپهسالار سابق)

  • پست الکترونیکی: info@motahari.ac.ir

  • تلفن: ۰۲۱ ۳۳۵۶۶۱۶۶ - ۹

  • کد پستی: ۱۱۵۷۶۱۳۱۱۷

  • صندوق پستی: ۱۱۳۶۵۴۱۷۹

تماس با ما