سید رضا قائمی رزکناری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
سطح دو۱۳۸۶فقه و اصولحوزه علمیه قم
سطح سه۱۳۸۸فقه و اصولحوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد۱۳۹۰عقاید و کلامقرآن و حدیث قم
دکترای تخصصی۱۳۹۶کلام اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

  • سرپرست تحصیلات تکمیلی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری (۱۳۹۸ تا 1402)
  • مدیرکل پژوهش و انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مطهری (1402)

مقطع کارشناسی:

کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، فلسفه تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، کلام جدید، اصول فقه و زبان تخصصی

مقطع کارشناسی ارشد:

کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، شیعه در جهان امروز، آموزه های شیعه، خاستگاه و سیر تحول شیعه، مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان

مقطع دکتری:

کلام اسلامی (نبوت، قضا و قدر، معاد)

  • دبیر گروه مطالعات تطبیقی و استشراق پژوهشکده کلام اهل بیت ع پژوهشگاه قرآن و حدیث (۱۳۹۳-۱۳۹۶)
  • عضو هیأت مدیره انجمن کلام اسلامی حوزه (۱۳۹۲ تاکنون)
  • دبیر علمی و اجرایی مدرسه تابستانی کلام اسلامی مازندران-بابل (۱۳۹۷)
  • دبیر علمی و اجرایی اولین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۶)
  • دبیر علمی و اجرایی دومین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۷)
  • کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، شیعه شناسی، تاریخ علم کلام.

سوابق پژوهشی

اولین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۶)

دومین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۷)

اولین مدرسه تابستانی کلام اسلامی مازندران-بابل (۱۳۹۷)

انجمن کلام اسلامی حوزه (۱۳۸۹ تاکنون)