سیدرضا قائمی رزکناری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
سطح دو۱۳۸۶فقه و اصولحوزه علمیه قم
سطح سه۱۳۸۸فقه و اصولحوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد۱۳۹۰عقاید و کلامقرآن و حدیث قم
دکتری۱۳۹۶کلام اسلامیشهید مطهری تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهریاستادیارپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

سرپرست تحصیلات تکمیلی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری (۱۳۹۸ تاکنون)

مقطع کارشناسی:

کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، فلسفه تاریخ، تاریخ اسلام، تاریخ ادیان، کلام جدید، اصول فقه و زبان تخصصی

مقطع کارشناسی ارشد:

کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، شیعه در جهان امروز، آموزه های شیعه، خاستگاه و سیر تحول شیعه، مراکز پژوهش قرآن و حدیث در ایران و جهان

دبیر گروه مطالعات تطبیقی و استشراق پژوهشکده کلام اهل بیت ع پژوهشگاه قرآن و حدیث (۱۳۹۳-۱۳۹۶)

عضو هیأت مدیره انجمن کلام اسلامی حوزه (۱۳۹۲ تاکنون)

دبیر علمی و اجرایی مدرسه تابستانی کلام اسلامی مازندران-بابل (۱۳۹۷)

دبیر علمی و اجرایی اولین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۶)

دبیر علمی و اجرایی دومین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۷)

 

فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، شیعه شناسی، تاریخ علم کلام.

سوابق پژوهشی

اولین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۶)

دومین مدرسه زمستانی کلام اسلامی سیستان و بلوچستان-زاهدان (۱۳۹۷)

اولین مدرسه تابستانی کلام اسلامی مازندران-بابل (۱۳۹۷)

انجمن کلام اسلامی حوزه (۱۳۸۹ تاکنون)