معصومه مظاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۸فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۸۰فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکتری۱۳۸۹فقه و حقوق خصوصیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)مدیر برنامه‌ریزی و نظارت آموزشیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

  • مدیر برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی، دانشگاه شهید مطهری (ره)