سید محمد موسوی بجنوردی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)