پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تبیین نظریه مقاصد الشریعه با تأکید بر احکام جزایی اسلامعلی رعیتی بنادکوکیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۴۰۰
۲تحلیل کیفرشناختی اجرای مجازات حبس در خارج از زندان با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسهغلامعلی محمدیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ آبان ۱۳۹۵
۳سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت معنوی با تکیه بر فقه جزایی و کنوانسیون حقوق کودکفرحناز خسروشاهیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ اسفند ۱۳۹۴
۴تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آنطاهره محمدعلی میرزاییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۲ آبان ۱۳۹۴
۵سیاست جنایی و الگوهای پیشگیری از جرم در فقه امامیه و حقوق ایرانحمید فرجیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ بهمن ۱۳۹۲
۶مطالعه تطبیقی بازداشت موقت و جایگزین‌های آن در فقه اسلامی و اسناد بین‌المللیسید مهدی منصوری طزنجیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۰ دی ۱۳۹۰
۷مفهوم، شرایط و آثار اکراه در قراردادها با مطالعه تطبیقیمحبوبه مینادکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۳ دی ۱۳۸۹
۸معامله عین مرهونه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصرغلامعلی صدقیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۰ آبان ۱۳۸۹
۹نظریه تعمیم متعلقات زکات در فقه امامیه و جایگاه آن در منابع مالی حکومت اسلامیزهرا تابشکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۸۹
۱۰نظریه ارش در فقه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در مقررات بین‌المللیسعید مولوی وردنجانیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۲ آذر ۱۳۸۸
۱۱مسقطات خیار عیبعباسعلی زارع شاهیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۲ مرداد ۱۳۷۷
۱۲بررسی قاعده جب الاسلام یجب ماقبلهبهمنیار صفر پورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ خرداد ۱۳۷۷
۱۳بررسی حقوقی خیار شرط و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کشورهای عربیمهدی وحیدیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ دی ۱۳۷۵
۱۴موارد معافیت از مجازات در فقه و حقوق کیفریمحمدعلی ملاولیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۳ اسفند ۱۳۷۴
۱۵خیار غبن در فقه و قانون مدنی ایرانسید مسعود نوربخشکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۷۱
۱۶پول و احکام آنفیاض قرائیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۶ مهر ۱۳۷۱
۱۷قاعده نفی سبیل در حقوق اسلامیمهدی شاملو احمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۷۱
۱۸تحلیل فقهی و حقوقی مشارکت مدنی در نظام بانکداری اسلامیمحمد اسحاقی آستانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مرداد ۱۳۷۱
۱۹بررسی احکام دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامیمحمدعلی ربانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ مرداد ۱۳۷۱
۲۰نقد و بررسی مبانی اجتهاد و تقلید در نظام حقوقی اسلاممحمدرضا نفرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۴ مرداد ۱۳۷۱