بی‌بی رحیمه ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیفقه و مبانی حقوق اسلامیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی۱۳۸۳فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۸۶فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹