پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱احکام فقهی و حقوقی همسایه در جامعه مدرنزهرا جوادی هدایت آبادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)/ واحد خواهران مشهد۲۸ مهر ۱۴۰۰
۲رجم و تغییر و تحولات آن بعد از انقلابفرزانه فانی دیسفانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ شهریور ۱۳۹۹
۳بررسی مبانی فقهی احکام آرایش‌های نوپدیدریحانه زرسازان خراسانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۵ اسفند ۱۳۹۸
۴ملاک و آثار اذن زوج از دیدگاه فریقینوجیهه قلی‌زادهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۵بررسی مبانی فقهی تأسیسات ارفاق آمیز در قانون آیین دادرسی کیفریسیده فاطمه علوی رضویکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۶ اسفند ۱۳۹۶
۶مبانی فقهی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با تکیه بر نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۹۲فاطمه حفیظیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۷بررسی ماهیت فقهی حقوقی و آثار قراردادهای مشارکتی با شهرداری‌هاسیده زهرا شهری‌نژادکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ مرداد ۱۳۹۶
۸بررسی اختیارات قاضی در جرایم و مجازات‌های تعزیری از منظر حقوق ایران و فقه فریقینتکتم لعل‌نامیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۶ بهمن ۱۳۹۵
۹نکاح مبتلایان به بیماری‌های مسری در مذاهب خمسه اسلامینسرین خمّرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۹۵
۱۰ماهیت و آثار قرارداد لیسانس براساس فقه امامیه و حقوق ایران و مصرزهرا موحدیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ آبان ۱۳۹۴
۱۱تولی و تبری با رویکرد ویژه به فقه حکومتیملیحه خداشاهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۴
۱۲آثار تعرضات جنسی و نحوه خسارات ناشی از آنمعصومه عبداللهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۶ شهریور ۱۳۹۴
۱۳محدودیت در فضای مجازی با تکیه‌بر فقه و حقوق ایرانسهیلا دیوسالارکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۷ مهر ۱۳۹۲
۱۴خدا، انسان و نسبت میان آن دو از دیدگاه فیلون اسکندرانی و ملاصدرازینب فروزفرکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ شهریور ۱۳۹۰