بررسی حکم تکلیفی فعالیت در سیستم بازاریابی شبکه‌ای ناسالم

نویسندگانبی‌بی رحیمه ابراهیمی - حسین ناصری مقدم - محمدتقی فخلعی - سعید محسنی
نشریهفقه و اصول، شماره ۴۴
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۳۸ - ۹
شماره سریال۴۴
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

بازاریابی شبکه‌ای یک روش توزیع فروش مبتنی بر طرح‌های سوددهی است و بازاریابی شبکه‌ای ناسالم، شکل انحراف یافته آن است. در این سیستم به عضوگیری افراد اکتفا می‌شود و طبق طرح‌هایی هرمی که شرکت ارائه می‌کند، سرمایه فرد عضو شده، میان مؤسس، افراد در رأس هرم و نزدیک به آن و شخص معرف تقسیم می‌شود. هر شخص این امکان را می‌یابد تا با گسترش دادن زیر مجموعه خود جایگاه بالاتری در هرم بیابد. در این بازاریابی تنها یک قرارداد به صورت «قرارداد پرداخت پاداش در مقابل جذب اعضاء» دیده می‌شود. در نوشته حاضر بررسی حکم تکلیفی این قبیل فعالیت‌ها مورد توجه قرار گرفته، کوشش می‌شود در قالب ادله عام و خاص، جواز یا حرمت آن مورد تحلیل قرار گیرد.

لینک ثابت مقاله

tags: بازاریابی شبکه‌ای، شرکت‌های هرمی، طرح هرمی، حکم تکلیفی