نقش نماز در پالایش از رذائل مبتنی بر اخلاق فلسفی مسلمانان

نویسندگانبی‌بی رحیمه ابراهیمی - علی رحمانی
نشریهپژوهشنامه اخلاق - شماره ۲۰
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
شماره صفحات۱۵۴ - ۱۳۷
شماره سریال۲۰
شماره مجلد۶
ضریب تاثیر (IF)۰٫۱۱۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

فیلسوفان مسلمانی که بر اساس رویکرد فضیلت محور به مباحث اخلاقی پرداخته‌اند، فضیلت را بر اساس قاعده حد وسط قابل شناسایی می‌دانند که یک یا چند رذیلت متضاد در اطراف آن واقع می‌شود. بر اساس قاعده یاد شده، نماز فضیلتی اخلاقی است که ذیل جنس عدالت قرار می‌گیرد. این عمل دربردارنده مجموعه‌ای از فضائل است که آراسته شدن به هر فضیلتی، پالایش از رذیلت متضاد با آن را در پی خواهد داشت. در این نوشتار، تبیینی از فضیلت بودن نماز ارائه می‌گردد و نحوه رذیلت زدایی آن بررسی می‌شود.

لینک ثابت مقاله

tags: فضیلت، رذیلت، حد وسط، نماز، اخلاق فلسفی.