محمد امامی کاشانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)رئیس دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۴۰

سوابق اجرایی

 • تأسیس انجمن اسلامی دانش‌آموزان (۱۳۵۸)
 • نماینده مردم کاشان در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۵۹)
 • امامت نماز جمعه تهران (از سال ۱۳۶۰ تاکنون)
 • تأسیس دیوان عدالت اداری (۱۳۶۱)
 • انتصاب به تولیت مدرسه و مسجد شهیدمطهری توسط امام خمینی(ره) (۱۳۶۱)
 • چهار دوره نمایندگی مردم تهران در خبرگان رهبری (۱۳۶۲تاکنون)
 • عضو شورای نگهبان (از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸
 • تأسیس رشته علوم و معارف اسلامی (۱۳۶۳)
 • عضو مجمع تدوین متمّم قانون اساسی به‌حکم امام خمینی(ره) (۱۳۶۸)
 • تأسیس مؤسسه توان‌بخشی ولیعصر(عج) (۱۳۷۱)
 • عضو در مجمع تشخیص مصلحت (از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵)
 • تأسیس زائرسرای ولی‌عصر(عج) در مشهد اردهال (۱۳۸۱)
 • تأسیس مجتمع پزشکی ژنتیک نسل امید (۱۳۸۷)
 • تأسیس حوزه علمیه مرحوم میرزا ابوتراب کاشانی در شهر کاشان (۱۳۹۲)