پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱فرشته‌شناسی از دیدگاه فیض کاشانی و شیخ اشراقمهناز کهندانی‌تفرشیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهیدمطهری(ره)۳۱ شهریور ۱۳۹۱
۲عدم النفعاکرم صفیریدکتریاستاد راهنما۰۲ آذر ۱۳۸۴
۳وحی از دیدگاه مرحوم ملاصدرازهره میر محکمکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۳۷۶
۴مبانی فقهی غنا و موسیقی در اسلاممرتضی چیت‌سازیانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ آبان ۱۳۶۹