سید محمدحسن مرعشی شوشتری

(ولادت: ۱۳ تیر ۱۳۱۶) - (وفات: ۲۸ مرداد ۱۳۸۷)

(در سن ۷۳ سالگی)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مدرسه‌عالی شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)