سید محمدصادق موسوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم دینی و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۷۹فقه و حقوق خصوصیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۴