پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱نسبت اخلاق با مصلحت در فقه و حقوق کیفری و تبیین کاربست معیارهای اخلاقی آنزهرا میرزازادهدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ مرداد ۱۴۰۱
۲قراردادهای باروری برای دیگری و احکام و آثار مترتب بر آنمحمدرضا رضانیا معلمدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۴۰۰
۳ارتکاب جرم در فضای سایبر با نگاهی ویژه به عناوین مجرمانه مذکور در قانون مجازات اسلامیحسین محمدیان خراسانیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۴۰۰
۴ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللیعلی زارع شاهیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ بهمن ۱۴۰۰
۵تولید و رهاسازی محصولات تغییر ژنتیک یافته و حقوق مصرف‌کنندگان آن از منظر فقه و حقوق موضوعهمحدثه مقدم‌فردکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۶قاعده الزام و تاثیر آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسهعلی‌اصغر جمالودکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ بهمن ۱۴۰۰
۷مؤلفه‌های اندیشه فقهی شهید سید محمدباقر صدر در اصطیاد مکتب فقهیمحمداسماعیل پهلوانیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۳ بهمن ۱۴۰۰
۸بررسی جریان قاعده الواحد در علم اصول از منظر آخوند خراسانی، علامه طباطبایی و امام خمینیسید محمدمهدی چاوشیانکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۴۰۰
۹تزاحم حق الله و حق الناس در فقه و حقوق کیفری ایرانسعیده عدالتیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۰میزان کارآمدی فقهی «تسامح در ادله سنن» در راستی آزمایی عمل به روایات در فقه اسلامیجواد سلطانی‌فرددکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۱قراردادهای کلید در دست، احکام و آثار آن در فقه و حقوق موضوعهعلی حسینیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱۲بررسی اصل برائت با رویکرد نظارت استصوابی شورای نگهبانمرتضی بهرامی خوشکارکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۱۳تبیین قاعده فقهی «کل شئ لا یعلم الا من قبل مدعیه یسمع قوله فیه» و کاربرد آن در حقوق ایرانسید امید موسوی ایرائیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۴تبیین نظریه مقاصد الشریعه با تأکید بر احکام جزایی اسلامعلی رعیتی بنادکوکیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۱۵بازتاب نظریه‌های ولایت فقیه بر نظام کیفریمهدی نارستانیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ بهمن ۱۳۹۷
۱۶مؤلفه‌های کارآمدسازی اقتصادی قواعد حاکم بر قراردادها از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکامحمدهادی رستمیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۰ بهمن ۱۳۹۷
۱۷قطع و آثار فقهی و حقوقی آنامیرحسین امامیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۸انحلال قرارداد بازیکن حرفه‌ای با باشگاه ورزشی (فوتبال) و ضمانت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و مقررات بین‌المللیسید حمیدرضا موسی پوردکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۹بررسی تحلیلی و تطبیقی مهر و میزان آن (در فقه و حقوق موضوعه)حبیب سیدیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ بهمن ۱۳۹۶
۲۰نقش اوامر در امتثال عبادت و آثار مترتب بر آنسمیه احمدی مجدآبادی فراهانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ بهمن ۱۳۹۶