بررسی دادرسی ویژه اطفال در حقوق ایران

نویسندگانسید محمدصادق موسوی - علیرضا شکربیگی - قباد نادری - قائم نادری
همایشاولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۲-۱۱-۲۵
محل برگزاری همایشرودهن
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان که از بدو تماس آن‌ها به مقامات قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر قانون جزا تا خاتمه رسیدگی به اتهام جریان دارد، از جهت تأمین اهداف تربیتی و انسانی جایز اهمیت فراوان است. بنا به ضرورت این موضوع، این نوشته به بررسی تطبیقی موضوع سن مسئولیت کیفری، شرایط لازم و ویژه در دادرسی اختصاصی اطفال و نوجوانان، نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم، در قانون رسیدگی به تخلفات اطفال- افغانستان و لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان ایران- و کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن پرداخته است.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: طفل ممیز، دادرسی ویژه اطفال، تعقیب، تحقیقات مقدماتی