تربیت دینی

نویسندگانR.M Thomas - سید محمد صادق موسوی
نشریهمعرفت، شماره ۳۳
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۳۱ - ۲۲
شماره سریال۳۳
شماره مجلد۹
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارفروردین و اردیبهشت ۱۳۷۹
رتبه نشریهعلمی - ترویجی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله