وکالت معلق به رشد وکیل

نویسندگانسید محمدصادق موسوی - لطیف عبادپور
نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی - شماره ۳۶
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۰۹ - ۹۳
شماره سریال۳۶
شماره مجلد۱۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپاییز ۱۳۹۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

موانع موجود بر سر راه تنظیم اسناد متضمن عقود ناقله سبب شیوع تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی شده است. یکی از انواع وکالت‌ها که در سالهای اخیر از میان اسناد رایج در دفاتر اسناد رسمی ولو بصورت محدود سر برآورده است وکالت معلق به رشد وکیل است. هدف این مقاله بیان وضعیت حقوقی این نوع وکالت است که با روش توصبفی - تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و با استعانت از منابع فقهی و حقوقی وکالت مزبور در هر سه نوعش (تعلیق انشاء و مُنشأ و اجرا) باطل انگاشته شده است. بقاء ایجاب تا زمان رشد وکیل هم اصولاً با شرط‌های موالات ایجاب و قیول و اهلیت تخاطب برخورد می‌کند. در عین حال حاصل بحث این است که به‌رغم بطلان وکالت و عدم امکان بقاء ایجاب به مدت مدید، صغیر پس از رسیدن به سن رشد می‌تواند به استناد اذن عام عمل به وکالت بکند چنانچه موکل از اذن خود رجوع نکرده باشد.

لینک ثابت مقاله

tags: وکیل، صغیر، وکالت معلق، رشد، اذن