سیدابوالقاسم نقیبی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهریمعاون آموزش و تحصیلات تکمیلی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

 • عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شهیدمطهری از سال ۱۳۷۰ تاکنون
 • معاون پژوهشی مدرسه‌عالی شهیدمطهری از سال ۱۳۷۶ تا تیرماه ۱۳۹۱
 • رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه‌عالی شهیدمطهری (سپه‌سالار قدیم) از سال ۱۳۷۶ تا تیرماه ۱۳۹۱
 • عضو شورای سیاست­گذاری دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی شهیدمطهری
 • مدیر انتشارات مدرسه‌عالی شهیدمطهری
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدمطهری از سال ۱۳۹۱
 • از مؤسسان مدرسه علمیه مشکوه
 • از مؤسسان مدرسه علمیه حضرت خدیجه
 • از مؤسسان موسسه فرهنگی و آموزشی ثامن‌الائمه(ع)
 • سرپرست دانشگاه شهیدمطهری از شهریورماه ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی

 • مدیرمسئول فصلنامه­ی رهنمون
 • سردبیر مجله فقه و حقوق خصوصی.
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی (دانشگاه علوم قضایی)
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی (دانشگاه پیام نور)
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی فقه مدنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی مطالعات دینی (دانشگاه پیام نور)
 • عضو هیأت تحریریه مجله نامه الهیات دانشگاه آزاد تهران شمال
 • عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش‌های حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی سراج (دانشگاه علامه طباطبایی)
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی و پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران