سید ابوالقاسم نقیبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷علوم دینی و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۷۱فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۸۰فقه و حقوق خصوصیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیئت‌علمیقطعیتمام وقت۳۹

سوابق اجرایی

 •     عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری از سال ۱۳۷۰ تاکنون
 •     معاون پژوهشی مدرسه‌عالی شهیدمطهری از سال ۱۳۷۶ تا تیرماه ۱۳۹۱
 •     رئیس کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه‌عالی شهیدمطهری (سپه‌سالار قدیم) از سال ۱۳۷۶ تا تیرماه ۱۳۹۱
 •     عضو شورای سیاست­گذاری دبیرستان‌های علوم و معارف اسلامی شهیدمطهری
 •     مدیر انتشارات مدرسه‌عالی شهید مطهری
 •     معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدمطهری از سال ۱۳۹۱
 •     از مؤسسان مدرسه علمیه مشکوه
 •     از مؤسسان مدرسه علمیه حضرت خدیجه
 •     از مؤسسان موسسه فرهنگی و آموزشی ثامن‌الائمه (ع)
 •     سرپرست دانشگاه شهیدمطهری از شهریورماه ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۶

سوابق پژوهشی

 •    مدیرمسئول فصلنامه‌ی رهنمون (دانشگاه شهید مطهری)
 •    سردبیر دو فصلنامه فقه و حقوق خصوصی (دانشگاه شهید مطهری)
 •    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دیدگاه‌های حقوق قضایی (دانشگاه علوم قضایی)
 •    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی (دانشگاه پیام نور)
 •    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی فقه مدنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 •    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌شناسی مطالعات دینی (دانشگاه پیام نور)
 •    عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی سراج (دانشگاه علامه طباطبایی)
 •    عضو هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی فقه و حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران
 •    عضو هیئت تحریریه مجله نامه الهیات دانشگاه آزاد تهران - شمال
 •    عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش‌های حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات