پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ادعای شخص ثالث نسبت به مبیع در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللیعلی زارع شاهیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ بهمن ۱۴۰۰
۲قاعده الزام و تاثیر آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در مذاهب خمسهعلی‌اصغر جمالودکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۳ بهمن ۱۴۰۰
۳مؤلفه‌های اندیشه فقهی شهید سید محمدباقر صدر در اصطیاد مکتب فقهیمحمداسماعیل پهلوانیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۳ بهمن ۱۴۰۰
۴امکان‌سنجی فقهی جرم‌انگاری تکالیف خانوادگییاسمن محمدی نسبکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ مهر ۱۴۰۰
۵نقد و بررسی جمع میان حکم ظاهری و واقعی در آراء اصولی میرزای نائینی، محقق اصفهانی و آقا ضیاء عراقی و آثار فقهی آنحسین سلطانی فردکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ شهریور ۱۴۰۰
۶مبانی و گستره ولایت در تصرف ولی فقیه در اموال عمومی در فقه و حقوق موضوعهسید امیر رجایی رامشهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ شهریور ۱۴۰۰
۷شناسایی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل و آثار ناشی از آن در فقه و حقوق ایرانمعصومه شهریاریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۸بررسی معیار نیابت پذیری اعمال حقوقی و تطبیق آن بر موارد مشتبهمهدی شکیبی گلهینکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ اسفند ۱۳۹۹
۹مبانی و ماهیت اباحه تصرف در فقه امامیه و حقوقالله‌رحم درخشندهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۰بررسی فقهی و حقوقی تعهدات پرداخت مجردفاطمه بهنامکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۳۹۹
۱۱ملاکات احکام و نقش آن در تغییر مجازاتپوریا رئیسی نافچیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۲تطبیق ماده ۹۵۹ قانون مدنی بر معیارهای تحریم حلالحسین سلیمانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۳مبانی فقهی مداخله حاکم در حقوق خانواده و قلمرو آنمهدیه مردانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۰ مرداد ۱۳۹۹
۱۴تزاحم حق‌الله و حق‌الناس در فقه و حقوق کیفری ایرانسعیده عدالتیدکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)/ مدرس شهید دهقان۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۵میزان کارآمدی فقهی «تسامح در ادله سنن» در راستی آزمایی عمل به روایات در فقه اسلامیجواد سلطانی‌فرددکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۶توثیق دارایی‌های فکری در حقوق ایران و ایالات‌متحده آمریکا (مطالعه تطبیقی)عبدالرضا اسدی آقبلاغیدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۴ بهمن ۱۳۹۸
۱۷ماهیت مثمن در قراردادهای مستحدثه در فقه و حقوق ایرانسید سعید حسینی یکتاکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ دی ۱۳۹۸
۱۸اصل سمحه و سهله در حقوق کیفری اسلاممحمدعلی کشوریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۹ دی ۱۳۹۸
۱۹ظاهر و باطن دین و مناسبات این دو از منظر علامه طباطباییمحمدرضی محمدی کوچکسراییکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ مهر ۱۳۹۸
۲۰آثار و احکام جنین آزمایشگاهی بدون صاحب در فقه و حقوق ایرانفرشته‌سادات چاوشیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۸