امکان سنجی نظریه تساوی دیه زن و مرد

نویسندگانفاطمه مقدسی - سید محمدصادق موسوی - سید ابوالقاسم نقیبی
همایشهفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۹-۰۳-۱۹
محل برگزاری همایشبرگزاری به صورت مجازی و آنلاین
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در زمینه تفاوت دیه زن و مرد دو نظریه بیان‌شده است؛ نظر مشهور، تنصیف و دلیل عمده قائلین، تصریح برخی روایات است. در مقابل، گروهی با تمسک به عدم تصریح قرآن و مخالفت روایات تنصیف با قرآن، اصل عدالت قضایی و کرامت انسانی، به تساوی دیه و فتوا داده‌اند. نگارنده پس از مداقه در دلایل استنادی قائلین هردو نظریه و با ملحوظ قرار دادن این نکته که حکم به تفاوت دیه برگرفته از نصوص قرآنی نیست به این نتیجه رسیده است که برای رفع تعارض تفاوت دیه با حقوق بین‌المللی می‌توان از دو راهکار استفاده جست: اول اینکه با استناد بر فقه پویا و باز بودن باب اجتهاد حکم به تساوی نمود که منطبق با مصالح، عقل و عدالت اجتماعی مد نظر اسلام است و یا اینکه از یک رویکرد جدیدی که جمع دو نظریه است استفاده نمود یعنی هم حکم تنصیف را پذیرفت و هم با استفاده از عناین ثانویه مثل مصلحت، ضرورت، حفظ نظام و قاعده اهم و مهم راهکاری برای جبران مابه‌التفاوت ارائه داد.

لینک ثابت مقاله

کلید واژه ها: دیه، تفاوت دیه زن و مرد، مبانی دیه، حکم تنصیف، حکم تساوی