قائده‌ی امان در فقه روابط بین‌الملل

نویسندگانسید ابوالقاسم نقیبی - سعید مولوی وردنجانی
نشریهرهنمون، شماره ۲۵ و ۲۶
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه شهید مطهری (ره)
شماره صفحات۱۲۸ – ۱۰۱
شماره سریال۲۵
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: قائده، امان، مؤمن، مستأمن، فقه روابط بین‌الملل