وصیت به مال غیر در فقه و حقوق ایران

نویسندگانسید ابوالقاسم نقیبی - بابک خسروی نیا
نشریهرهنمون - شماره ۲۹ و ۳۰
شماره صفحات۱۶۰ - ۱۴۳
شماره سریال۲۹
شماره مجلد۱۶
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارزمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: وصیت، مال غیر، معامله‌ی فضولی، اجازه، بطلان، صحت