توثیق دارایی‌های فکری در حقوق ایران و ایالات‌متحده آمریکا (مطالعه تطبیقی)

نام نویسنده (دانشجو):
مقطع تحصیلی: دکتری
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما