مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱نهادها و منابع مالی حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در فقه امامیهزینب ابوالحسنی - اکرم صفیریکنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی۱۳۹۷-۰۳-۳۰
۲قلمرو حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در فقه امامیهزینب ابوالحسنی - اکرم صفیریاولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی۱۳۹۷-۰۲-۲۰
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.