مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱روی دیگر سکه/ انتقادات وارده به رشد پس از سانحهاکرم صفیریسپیده داناییمهر و آبان ۱۳۹۶
۲نسب مادری کودک تولد یافته از اهدای جنین در حقوق ایراناکرم صفیری - فاطمه طاهرخانیمجله حقوقی دادگستریزمستان ۱۳۸۸
۳مبانی «اصل بی‌قیدوشرط بودن تعهدات اسناد تجاری» در فقه و حقوق ایراناکرم صفیری - فرزانه کریمیفقه و حقوق خصوصی - شماره ۵بهار و تابستان ۱۳۹۹
۴ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقهاکرم صفیری - زهرا سادات میر هاشمیفقه و حقوق خصوصی - شماره ۳بهار و تابستان ۱۳۹۸
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.