سید علیرضا فروغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶علوم دینی و معارف اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
کارشناسی ارشد۱۳۶۹فقه و حقوق اسلامیدانشگاه شهید مطهری (ره)
دکترای تخصصی۱۳۹۰فقه و حقوق خصوصیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مجلات تخصّصی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی ۱۳۷۴-۱۳۷۵.
 • معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد اندیشه‌ی اسلامی ۱۳۷۵-۱۳۷۷.
 • مدیر برنامه‌ریزی معاونت آموزشی مدرسه‌عالی شهیدمطهری ۱۳۷۸-۱۳۸۰.
  • اصلاح و تصویب دو برنامه‌ی کارشناسی فقه و حقوق اسلامی و فلسفه و حکمت اسلامی.
  • اصلاح و تصویب برنامه‌ی کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی.
  • تدوین و تصویب دو برنامه‌ی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا.
 • عضو شورای علمی ارزیابی مجلات پژوهشی اسلامی، چهارمین جشنواره‌ی مطبوعات، ۱۳۷۵.
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی اولین جشنواره‌ی کتاب دین، ۱۳۸۳.
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی دومین جشنواره‌ی کتاب دین، ۱۳۸۵.
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی پنجمین جشنواره‌ی کتاب دین، ۱۳۹۳.
 • مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی ششمین جشنواره‌ی کتاب دین، ۱۳۹۵.
 • رئیس شورای علمی سومین جشنواره‌ی کتاب دین و پژوهش‌های برتر، ۱۳۸۸.
 • رئیس شورای علمی چهارمین جشنواره‌ی کتاب دین و پژوهش‌های برتر، ۱۳۹۰.
 • رئیس شورای علمی پنجمین جشنواره‌ی کتاب دین و پژوهش‌های برتر، ۱۳۹۳.
 • رئیس شورای علمی ششمین جشنواره‌ی کتاب دین و پژوهش‌های برتر، ۱۳۹۵.
 • عضو کارگروه تدوین سند راهبرد ملی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، ۱۳۹۰-۱۳۸۹.
 • مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش عالی سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱.
 • مدیر دفتر برنامه‌ریزی پژوهش‌های کاربردی سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۸.
 • مدیر مرکز پژوهش‌های اجتماعی دین وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸.
 • عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (بهمن ۱۳۶۹- تیر ۱۳۷۳/ بهمن ۱۳۷۹  ۱۳۹۱).
 • تدریس در دانشگاه شهید مطهری از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ (به‌طور متناوب) و بعد از انتقال از دانشگاه شیراز به دانشگاه شهیدمطهری به‌طور تمام‌وقت.
 • تدریس در دانشگاه شهید بهشتی (سال تحصیلی ۱۳۷۵-۱۳۷۶).
 • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب ۱۳۶۸-۱۳۷۰
 • تدریس در دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری، سال تحصیلی ۱۳۷۴-۱۳۷۵.
 • تدریس در دانشگاه امام حسین(ع)، سال تحصیلی ۱۳۷۴-۱۳۷۵.
 • تدریس در واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز، ۱۳۸۴-۱۳۸۵/ ۱۳۸۷-۱۳۹۱.
 • تدریس در دانشگاه امام صادق، ۱۳۹۰-۱۳۹۱

سوابق پژوهشی

 • سردبیر فصل‌نامه‌ی حکمت (فصل‌نامه‌ی تحقیقات اسلامی)، به زبان انگلیسی، ۱۳۷۳-۱۳۷۵.
 • سردبیر فصل‌نامه‌ی پیام ثقلین، به زبان انگلیسی، ۱۳۷۶-۱۳۸۶.
 • سردبیر (ویراستار علمی) فصل‌نامه‌ی رهنمون (فصل‌نامه‌ی علوم انسانی و اسلامی)، دانشگاه شهیدمطهری، از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸