مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نظریه‌های حق در فقه اسلامی و حقوق غربسید علیرضا فروغیرهنمون، شماره ۲۹ و ۳۰زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹
۲بررسی فقهی و حقوقی اشتراط مدت در عقد مضاربه (ماده‌ی ۵۵۲ قانون مدنی)سید علیرضا فروغیفصلنامه‌ی رهنمون، شماره ۱زمستان ۱۳۸۱
۳نقش ظلم در استنباط فقهیسید علیرضا فروغی - مهدی محمدیفقه و حقوق خصوصی، شماره ۵بهار و تابستان ۱۳۹۹
۴بررسی فقهی و حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبریسید علیرضا فروغی - اسماء حسین‌زاده سرشکیفقه و حقوق خصوصی، شماره ۳بهار و تابستان ۱۳۹۸
۵بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکمسید علیرضا فروغیفقه و حقوق خصوصی، شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۷
۶بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملکسید علیرضا فروغیآموزه‌های فقه مدنی، شماره ۵بهار و تابستان ۱۳۹۱
۷آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنیسید علیرضا فروغیدانش حقوق مدنی، شماره ۱بهار و تابستان ۱۳۹۱
نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.