پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تحلیل فقهی و حقوقی نحوۀ جبران کاهش ارزش ثمن پولی در ضمان درک با تأکید بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۱۱ دیوان عالی کشورمحمدرضا سلیمانی ساردوکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ خرداد ۱۴۰۲
۲ساز و کارهای حمایت حقوقی از مصرف کننده در فقه امامیهروح‌الله زارچی‌پوردکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ شهریور ۱۴۰۱
۳مطالعه تطبیقی قرارداد گرایی در حقوق خانواده‌ی ایران و فرانسهمحمدرضا خلیل زادهدکتریاستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۲ تیر ۱۴۰۱
۴شناسایی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل و آثار ناشی از آن در فقه و حقوق ایرانمعصومه شهریاریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۵اصول سیاست جنایی تقنینی از دیدگاه قرآنعرفانه ملکیان دماوندیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۶مبانی و ماهیت اباحه تصرف در فقه امامیه و حقوقالله‌رحم درخشندهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۷بررسی حجیت اصل عدم تذکیه در گوشت‌های مشکوک‌الذبح و ذبح با روش‌های نوین با رویکردی به مذاهب اهل سنتمهدیه مهربان خوشگوکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۱ اسفند ۱۳۹۷
۸بررسی توزیع ثمن بر شروط در مذاهب خمسه و کاربرد آن در حقوق ایرانمحمدرضا بقائیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۹بررسی فقهی و حقوقی قوانین آزمایشی در امور کیفریعبدالله مختاریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ تیر ۱۳۹۷
۱۰الزامات عمران شهری از دیدگاه فقه اسلامیفاطمه مجیدی کوهبنانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۱۱انحلال قرارداد بازیکن حرفه‌ای با باشگاه ورزشی (فوتبال) و ضمانت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و مقررات بین‌المللیسید حمیدرضا موسی پوردکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۲تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المرادامیر بارانی بیرانوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ آبان ۱۳۹۶
۱۳شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه و حقوق ایران ‌سجاد رزاقیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مهر ۱۳۹۶
۱۴بررسی فقهی حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبری و آثار آناسماء حسین‌زاده سرشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۱۵مبانی اعتبار مالیت اوصاف، هیئات و منافع در فقه و حقوق موضوعهسید حسن داودالموسویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۱۶نقش ظلم در استنباط فقهیمهدی محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ خرداد ۱۳۹۶
۱۷قاعده ملازمه بین نماء و درک در فقه اسلامی و کاربرد آن در حقوق ایرانمحمد راستیان چراغکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۸بررسی فقهی- حقوقی روش‌های حل‌وفصل اختلاف و ادعا در قراردادهای پیمانکاری داخلیمعصومه مقدم‌زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ آذر ۱۳۹۵
۱۹بررسی فقهی- حقوقی روش‌های حل‌وفصل اختلاف و ادعا در قراردادهای پیمانکاری داخلیمعصومه مقدم‌زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ آذر ۱۳۹۵
۲۰بررسی فقهی حقوقی حق استرداد یا تعویض کالای سالم خریداری شده به مصرف‌کننده در ایرانصاحبه خلاشکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ مهر ۱۳۹۴