پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱ساز و کارهای حمایت حقوقی از مصرف کننده در فقه امامیهروح‌الله زارچی‌پوردکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ شهریور ۱۴۰۱
۲شناسایی خانواده به عنوان ماهیتی مستقل و آثار ناشی از آن در فقه و حقوق ایرانمعصومه شهریاریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۴ شهریور ۱۴۰۰
۳اصول سیاست جنایی تقنینی از دیدگاه قرآنعرفانه ملکیان دماوندیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۴مبانی و ماهیت اباحه تصرف در فقه امامیه و حقوقالله‌رحم درخشندهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۵بررسی حجیت اصل عدم تذکیه در گوشت‌های مشکوک‌الذبح و ذبح با روش‌های نوین با رویکردی به مذاهب اهل سنتمهدیه مهربان خوشگوکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۱ اسفند ۱۳۹۷
۶بررسی توزیع ثمن بر شروط در مذاهب خمسه و کاربرد آن در حقوق ایرانمحمدرضا بقائیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۷بررسی فقهی و حقوقی قوانین آزمایشی در امور کیفریعبدالله مختاریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ تیر ۱۳۹۷
۸الزامات عمران شهری از دیدگاه فقه اسلامیفاطمه مجیدی کوهبنانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۷ خرداد ۱۳۹۷
۹انحلال قرارداد بازیکن حرفه‌ای با باشگاه ورزشی (فوتبال) و ضمانت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران و مقررات بین‌المللیسید حمیدرضا موسی پوردکتریاستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۰تصحیح و تحقیق ذریعه الاعتماد علی احقاق الحق و المرادامیر بارانی بیرانوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۱۵ آبان ۱۳۹۶
۱۱شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه و حقوق ایران ‌سجاد رزاقیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۵ مهر ۱۳۹۶
۱۲بررسی فقهی حقوقی مالیت و مالکیت داده‌های دیجیتال در فضای سایبری و آثار آناسماء حسین‌زاده سرشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۲۹ شهریور ۱۳۹۶
۱۳مبانی اعتبار مالیت اوصاف، هیئات و منافع در فقه و حقوق موضوعهسید حسن داودالموسویکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۶ شهریور ۱۳۹۶
۱۴نقش ظلم در استنباط فقهیمهدی محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه شهید مطهری (ره)۰۲ خرداد ۱۳۹۶
۱۵قاعده ملازمه بین نماء و درک در فقه اسلامی و کاربرد آن در حقوق ایرانمحمد راستیان چراغکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
۱۶بررسی فقهی- حقوقی روش‌های حل‌وفصل اختلاف و ادعا در قراردادهای پیمانکاری داخلیمعصومه مقدم‌زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ آذر ۱۳۹۵
۱۷بررسی فقهی- حقوقی روش‌های حل‌وفصل اختلاف و ادعا در قراردادهای پیمانکاری داخلیمعصومه مقدم‌زادهکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۰۷ آذر ۱۳۹۵
۱۸بررسی فقهی حقوقی حق استرداد یا تعویض کالای سالم خریداری شده به مصرف‌کننده در ایرانصاحبه خلاشکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۲۱ مهر ۱۳۹۴
۱۹مبانی منطقی و فلسفی دیدگاه‌های اصولی شهید صدرمحمداسماعیل پهلوانیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۴
۲۰اوامر ارشادی و نقش آن در استنباط احکامروح‌الله زارچی‌پورکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه شهید مطهری (ره)۳۰ شهریور ۱۳۹۴