علی اصغر جعفری ولنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷فلسفه و کلام اسلامیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۰فلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۸۹فلسفه تطبیقیدانشگاه شهید مطهری (ره)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه شهید مطهری (ره)عضو هیأت علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۲